4 תשובות
back in black, let the music be your master, free spirit
love the way you lie
love life so they could love me back
love is our weapon
belive
never say never
אפשר גם 'אני פאקינג עשיתי קעקוע'
carpe diem-בלטינית-תנצל את היום.
what doesn't kill you makes you stronger-מה שלא הורג, מחשל!
only god can judge me-רק אלוהים יכול לשפוט אותי.
never give up-לעולם אל תכנע.
live only once-חיים פעם אחת.
ציירתי לעצמי ציור גדול על הקיר עם הכיתוב-
"never a failure always a lesson"

משפט שמחזק אותי ברגעים קשים שאני כמעט נשברת