5 תשובות
ע"פ הטבלה המחזורית, האל מתכתיים נמצאים בצד הימים (גזים אציילים וכו')
כל השאר הם מתכות.
אוקיי.. אם יש לך את טבלת היסודות אז הימני זה אל מתכתיים והשמאלי מתכתיים.. אם לא זה לפי המוליכות
בכל החלק הימיני של הטבלה המחזורית זה האל מתכתיים, מהחלק של הזיגזג הכל זה מתכתי. בעצם ימיני זה אל מתכתי ושמאלי. ומרכז זה מתכתי
אנונימית
המתכות-רובן מבריקות, רובן בצבע כסף, ניתנות לריקוע, לרוב אינן נשברות, מוליכות חשמל וחום
האל מתכות-אינו מבריקות, אינן כסופות, שבירות, מתפוצצות, מוליכות חום וחשמל גרועע
ולפני ההטבלה המחזורית מהיסוד בור, צורן, ארסן, טלור, אסטטין (במדרגות) מהיסודות האלו ימינה זה האל מתכות והמימן
וכל החלק השמאלי של הטבלה מתכות.
בכל החלק הימיני של הטבלה המחזורית זה האל מתכתיים, מהחלק של הזיגזג הכל זה מתכתי. בעצם ימיני זה אל מתכתי ושמאלי. ומרכז זה מתכתי