3 תשובות
מוליכות אך ורק במים (תמיסה יונית) ולא במוצק.
צבעים שונים לא מוליכי חשמל או חום מתפוררים לא ניתנים לריקוע ואין ברק מצב טמפ' בחדר מוצק וזהו ניראה לי
לכל האל מתכות אין אלקטרונים חופשיים מה שעושה אותם למבודדים.