5 תשובות
הם אל מתכתיים
הם לא מתכתיים
לא מוליכים חשמל
לא ניתנים לריקוע
נמצאים בצד הימיני של הטבלה המחזורית
עשיתי היום תמיצב מדעים כיתה ח אם זה עוזר כי על זה החומר
לא מוליכות חשמל
לא מוליכות חום
לא מבריקות
שבירות
שלחי לך מפורט בפרטי