4 תשובות
אתה מתכוון שלפני הטסט יש איזה דף שמצוין בו כל הסעיפים שכביכול המורה לימד..
אכן כן אני חתמתי על דף כזה.
כן, אבל תגש לטסט רק אם א. ת. ה מרגיש טוב עם זה.
חבל לך על הכסף אם אתה מרגיש שהוא סתם דוחף אותך.
מותר לך להיות בלחץ אבל להרגיש מוכן...
שואל השאלה:
ראיתי במקרה אצל חבר שיש סעיפים שצריך לחתום עליהם, ואצלי בטופס אף פעם לא חתמתי!
המורה חתם במקומי
Daniel
אם אני לא טועה אתה צריך לחתום משהו כמו שש חתימות...
אבל תשאל אותו, את המורה שלך, אתה משלם לו בשביל שתצליח לו בשביל הכייף בלשלם לו!
באותו הנושא: