2 תשובות
כן, מצלמים אותך במקום וזאת הולכת להיות התמונה שעל רישיון הנהיגה.