7 תשובות
מיכלוש
מיך, מיכי, מיכלי, מיכמיכ
מיכי, מיכיש, מיכלי...+
אנונימי
מיקמיק (;
אנונימי
מיכלי, מיכלוצ'קה, מיכלס, מיכי, מיכלולה, מיכלה, מיכס.
~ חעחע גם ליקוראים מיכל, אספתי בשבילך את כל הכינויים שלי ~.
מיכווש מיכלוש מיכי מיכה...
חסוום
מיכלי, מיכלושית, מיכלונה, מיכה, מיכמיך, כלי (ה-כ נשמעת כמו ח), מיכי, מיקמיק