10 תשובות
אריאלי?
אריאלי, אריאלוש, אריאלצ'וק, ארי, אריאלצ'ו, אריאלושקה:P
שואל השאלה:
הכוונה חוץ מאריאלי חח
אנונימי
שואל השאלה:
יש לכם אולי משהו יותר מיוחד?
אנונימי
אריה
ארי, רירי, לירי, לירוש, אורי. זה כל מה שעולה לי כרגע...
לאחותי קוראים כך אז אני קוראת לה
רולי רולוש רולצי אריאלה ראלי