תשובה אחת
איזה סוג קטנוע שנתון יצור, רק לסוכן יש את הטבלה ואת כול הקרטריונים.
באותו הנושא: