תשובה אחת
אם אתה בעל רישיון חדש, פחות משלוש שנים, אין לך הרבה ברירות, רק "הפול" יבטחו אותך.