תשובה אחת
עלות הביטוח משתנה לפי נפח האופנוע, גיל הנהג וסוג הביטוח. מצורף קישור לחישוב עלות ביטוח חובה