תשובה אחת
גם לי זה קורה לפעמים, לדעתי פשוט תעדכני את טביעת האצבע לחדשה וזה יסתדר.