3 תשובות
כמה זמן השתמשו בו?
בסביבות השמונה מאות שתע מאות
800-1000 ש"ח?
באותו הנושא: