4 תשובות
כנראה אם אף אחד לא ענה לא רוצים לעזור לך מקווה שיעזרו:)
אנונימי
יש מצב שאני יודעת לא בטוחה תשאלי מה שאת צריכה אני ינסה לעזור
דבר כי שומע עבדך.
על מה העבודה תגידי ונראה לי אני אוכל לעזור לך אני טוב בספר שמואל
אנונימי