2 תשובות
צרתה-אויבתה.
פנינה יולדת מספר רב של ילדים.
חנה לא ילדה אפילו ילד אחד ורואה את פנינה מתרברבת במה שאין לחנה אז הן אויבות
מכיוון שפנינה יכלה ללדת ילדים, ןחנה לא והיה עליה היתרון עם אלקנה.