תשובה אחת
בערב של כיפור זו תפילת כל נדרי ואז ערבית של כיפור.
נעילה היא במוצאי הצום- בערך 45 דק' עד שעה לפני שהצום יוצא.
באותו הנושא: