תשובה אחת
אנשים שמנהלים מקום כלשהו אוו אגרון כלשהו
line:445