תשובה אחת
בכל בית כנסת זה שונה נכנס היום שבת ב.. (קישור)