תשובה אחת
תחילת הצום ב16.59 וסיום הצום הוא ב 18.05
הולכים לבית הכנסת עם תחילת הצום, ז"א בסביבות חמש אחה"צ מתחילה התפילה.