7 תשובות
הי
מצאתי הסבר בגוגל. הנה:שלוש פעמים כתוב בתורה שלא לבשל גדי בחלב אמו (שמות כ"ג 19; ל"ד 26; דברים י"ד 21). ייתכן שחֲלֵב אמו פירושו שומן אמו (חֵלֶב), ולא בהכרח חָלָב; ובחלב = בתוך, עִם, החלב. כלומר, אל תבשל בשר של גדי בתוך/עם החלב של הכבשה שהמליטה אותו.
המסורת התלמודית הרחיבה את האיסור על אכילת כל בשר בחלב (מסכת חולין, דף קיג, עמוד א עד דף קט"ז עמוד א).
החוק אינו מעלה את הסיבה לאיסור זה.
יש המסבירים שהסיבה היא של מניעת האכזריות שבמעשה זה, שהרי אנו מצווים על צער בעלי חיים. ואילו לדעת הרמב"ם מתוך האיסור משתמע המנהג שרווח עד אז - לבשל בשר בחמאה ובחלב, והיה בעיקרו מנהג של עובדי אלילים, שאף קשור לעבודה זרה. ייתכן שפעולה זאת באה לסמל את הפוריות.
גישתו של הרמב"ם קיבלה אישור כשנמצא בכתבי אוגרית המשפט: 'בָּשֵׁל גדי בחלב, טלה בחמאה'. עדות למנהג רווח זה בסיפור אברהם אבינו שמכבד את אורחיו בעגל בחמאה (בראשית י"ח 8-7).
משמע שכוונת הכתוב 'לא תבשל גדי בחלב אמו' - לא תעשה כמנהג הגויים.
החוק "לא תבשל גדי בחלב אמו" הוא המקור להפרדה הנהוגה בבתים יהודיים בין חלב ובשר. אלה חוקים הנקראים "בשר בחלב": האיסור לאכול משניהם באותה ארוחה או באותם כלים, מירווח השעות המותר בין בשר לחלב או להיפך (משתנה בין העדות והקהילות השונות), מאכלים המותרים באכילה עם בשר או עם חלב ומכונים "פַּרְוֶוה" (=סתמי) ועוד חוקי כשרות.

זה כתוב שלוש פעמים בתורה.
בוא אני אסביר לך את הדרך הקבלית לעניין...
חלב זה לבן ומסמל דבר טהור.
בשר זה דם ומסמל דינים ורוע.
ברגע שתאכל בשר, הקיבה שלך תתמלא בזה וזה יהיה המעטפת הראשונה ואז תשתה חלב הכל יתמזג ויעשה מיקס בתוך הבטן.
מה שיהיה המזון העיקרי בתוך הבטן יהיה הבשר = דין.
אם תשתה חלב ואחרי כמה דקות תאכל בשר המעטפת של החלב תעטוף את הבשר ותישאר יותר טהור. זו הבחינה הקבלית.
אני אתן לך דוגמה.
יש דברים לא כשרים כמו חסידה, ועכברים...
למשל החסידה זה בעל חיים שעושה חסדים עם החסידות האחרות, אבל רק איתם!
היא לא תעשה עם עוף אחר, אז היא לא כשרה. כדי שלא נהיה כאלה ונהיה טובים לכולם...
עכבר גם עושה חסדים, ברגע שהוא מוצא הרבה אוכל הוא קורא לכל החבר'ה אבל הוא עושה את זה בגנבה, אז הוא לא כשר גם. כי מה שאנחנו אוכלים יוצר אותנו בתכונות האופי!
אם תבשל גדי בחלב אימו - תאכל בשר וחלב יחד.
זה יגרום לך מבחינה רוחנית להיות קצת אדם רע ולהיות לא בסדר כלפי המשפחה שלך..
כי זה ישנה את האדם שבך בתכונות אופי...
תבחן את האנשים שאתה מכיר ותיווכח לראות שהאנשים שאוכלים בשר וחלב פחות אכפט להם מהמשפחה והם יותר אנוכיים...
והאנשים ששומרים הם יותר נאמנים למשפחה שלהם.
יש שיחלקו עלי ויש עוד הרבה סיבות לבשר חלב אבל זו התשובה שאני חושב לנכון להעניק לך לפי הצורה ששאלת.
מקווה שעזרתי:)
אנונימי
שלום רון, חשוב מאוד שתבין הנחת יסוד אחת, מנחה. לפני שאני עונה לך על הנושא עצמו.
כמו שיש מומחים בכל תחום, המוסמכים לקבוע תקנות זהירות. בחומרי נפץ, רפואה, בכלי נשק, מומחים במחשבים וכו''יש גם מעל כולם מומחים בתורה, בנפש האדם, בסכנות שבעולם הרוח – "חז"ל"!
מקור סמכותם של חז"ל הוא התורה עצמה שמצווה אותנו לשמוע בקולם - כמו שכתוב-
וּבָאתָ אֶל הַכּהֲנִים הַלְוִיִּם וְאֶל הַשּׁפֵט אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם
וְדָרַשְׁתָּ וְהִגִּידוּ לְךָ אֵת דְּבַר הַמִּשְׁפָּט:
וְעָשִׂיתָ עַל פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ מִן הַמָּקום הַהוּא אֲשֶׁר יִבְחַר ה'
וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂות כְּכל אֲשֶׁר יורוּךָ:
עַל פִּי הַתּורָה אֲשֶׁר יורוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה
לא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמאל:
אפילו (אומר רש''י) אם יאמרו לך על שמאל שהיא ימין וימין שהיא שמאל''
גדולי ישראל הם אנשים שנדבקו בתורה ובעבודת ה' ומתוך כך זכו להיות קול השופר, הצינור המקשר, דרכו עוברת המסורת של פרטי המצוות, וניתנה להם היכולת לכוון בלימודם לרצון ה' ועל ידי זה להדריך אותנו כיצד לקיים את התורה. כבר בתקופת הגמ' שנמשכה כ400 שנה אמרו האמוראים מהדורות המאוחרים על האמוראים שבדורות הראשונים: "אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם - אנו כחמורים" (שבת קיב:). פירוש הדבר שככל שאנו מתרחקים ממתן תורה הולכים הדורות ופוחתים במעלתם הרוחנית וע"כ גדולי ישראל מדור קדמון - מעלתם גדולה בהרבה מזו של הגדולים בדורות המאוחרים יותר. עד כדי כך שאמורא לא יכול לחלוק על תנא.
וכך גם בדורות שלאחר מכן: סבוראים, גאונים, ראשונים, ואחרונים כל תקופה גדולה מחברתה.
ולכן כשאנו באים היום לבחון את גדולי הדורות הקדמונים - ודאי שגודלהבנתם בתורה קדושתם וחכמתם היא במדרגה כזו שאין לנו בכלל כלים למדוד.
לכן, התורה וחז"ל-אחד הם לפחות בעיני הקב"ה. ומי שעובר על דבריהם, נפרעים ממנו מהר יותר מן השמיים. שכך נצטוו חכמים בתורה לעשות משמרת וסייג לאלו האיסורים שהם רואים שעלולים להיכשל בהם, ומשראו חכמים שאנשים נכשלים באיסורי בשר בחלב הם הוסיפו לגדר וסייג לאסור גם בשר עוף בחלב, ואחרי שהם אסרו זאת לנו, אנו מצווים לשמור מצוות חכמים, מן התורה, וכמו שכתוב בפרשת שופטים
וכתשובה על שאלתך, אמנם מן התורה האיסור אינו אלא לאכול בשר (בקר) שבושל בחלב. אולם כדי להרחיק מהאיסור גזרו חכמים סייגים נוספים, כמו בשר עוף בחלב, הרחקת זמן האכילה בין המינים, הפרדת הכלים ועוד.
טעם מצוות איסור בשר בחלב, לפי הראשונים והמקובלים האיסור מכלל איסורי הכלאיים, כשם שאסרה תורה שלא ללבוש צמר ופשתן יחדיו, ולא לזרוע פירות וירקות שונים יחדיו, והטעם לכל אלו, מכיון שהבריאה הנראית לנגד עינינו זהו רק השתלשלות מכוחות עליונים רוחניים, ולכל דבר למטה יש שורש עליון למעלה, ובורא הכל אסר על עירוב הכוחות האלו, ופעולת אדם למטה בעירוב בשר עם חלב פועלת גם בכוחות העליונים, להיות האדם מצורף מהעליונים והתחתונים בנשמה אשר בקרבו, לכן כל פעולה שהאדם עושה (ובעיקר האדם היהודי בעל הנשמה האלוקית) פועלת גם בכל הכוחות העליונים, ועירוב שם גורמת לקלקולים בהשפעה הרוחנית לעולם. והדברים ארוכים.
אני אוסיף, אמרת דבר חכם עם הפסוק "לא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמאל:"
הכוונה היא שאם עומדים מולך אנשים ואומרים לך משהו ואתה נעול על הדעה שלך, אז אל תסור ממה שהם אומרים.
הם מולך והימין שלך זה השמאל שלהן והפוך...
אז הכוונה שתשחרר את הדעה גם אם אתה לא מבין, כי שי משהו שהם רואים ואתה לא.
אז יפה ששאלת את השאלה שלך אבל, אם לא סיפקנו אותך בתשובה?! אל תסור מאשר אומר לך ימין ושמאל...
ככה צריך וככה נעשה. "נעשה ונשמע" קודם נעשה ואחרי זה נשאל שאלות...
זו גם הסיבה שבשבועות (יום מתן תורה) אנחנו נוהגים לאכול מוצרי חלב...
אחת הסיבות הן שלא ידענו להכשיר כלים ומה ואיך לעשות?! אז קודם כל אכלנו רק חלב כדי שלא נחטא בזה ואחרי זה למדנו למה ואיך לשמור את הכשרות...
שבוע טוב:)
אנונימי
לגבי עצם האיסור לבשל גדי עם חלב- כי זה אכזרי. אתה משתמש באימו של הגדי כדי להרוג את בנה (לבישול)- המעשה מזעזע, גם אם הוא רק סמלי. הכנענים נהגו לעשות כך כחלק מפולחן האליל, (כפי שסבר הרמב"ם, והראו זאת הארכיאולוגים בממצאים החדשים) לכן ה' מזהיר אותנו להימנע ממעשה אכזרי זה כדי שנהיה בני ה', כלומר קדושים ואצילי נפש, ה' דורש שנרחיק עצמינו גם ממעשה שנראה אכזרי (הרי הפרה לא יודעת שהחלב ישמש להרג הגדי) ועדיין זה נראה ומרגיש לא מוסרי. וכשהאדם יפנים בקרבו זכות כזאת בוודאי שינהג בהארת פנים וטוב לב כלפי אנשים וחיות באופן פרקטי.
וחז"ל החמירו על ישראל שיתרחקו מאכילת בשר בחלב ועשו סייג לתורה- שלא יאכלו בארוחה אחת בשר עם חלב למרות שמהתורה זה מותר. ומכיוון שזמן ההפסקה בין הסעודות הוא כמה שעות- זה הזמן שמחכים עד שמותר לאכול חלב (יש שהיו אוכלים אחרי 3 שעות- והם נהגו לחכות 3, אחרים נהגו 6).
שי זילברשטיין מומחה סטיפס
ויחד עם האמור להלן, "אחרי רבים להטות",
ומאחר ורוב היהודים בימינו *אינם נוהגים הקפדה להפריד בין חלב ובשר*
אלא מפרשים את הפסוק אחרת בדומה ל"שילוח הקן" באופן הומניטרי,
יש טענה כי הכרעה זו של הרבים מחייבת גם את המעטים וכי דיני הכשרות
המוכרים אינם דינים אלא מנהג.
צביקה
אין דבר כזה הפרדת חלב ובשר, חלב ובשר זה כשר.

"... לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ" (שמות כג יט, שמות לד כו, דברים יד כא).

אמו ב-א' ולא ב-ע' כפיו שהם התחכמו. חלב אמו, זה חלב אמו הביולוגית ולא חלב אחר.

האם חָטָא אברהם? "לא תבשל גדי בחלב אמו"

הציווי "לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ" מופיע בתורה שלוש פעמים (שמות כג 19; לד 26; דברים יד 21).

מה הִגיש אברהם לאורחיו?

מה הִגיש אברהם אבינו לשלושת אורחיו לפני שבישרו לו על הולדת יצחק: "וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב וּבֶן הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּתֵּן לִפְנֵיהֶם; וְהוּא עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ וַיֹּאכֵלוּ". לפי פסוק זה, אברהם הגיש לאורחיו חלב ובשר גם יחד, ללא הפרדה ובאותה ארוחה.

ומה לגבי דוד המלך?

באותה הזדמנות ניתן להזכיר גם את הכיבוד שהוגש לדוד המלך הכולל תפריט בשר וחלב, כמתואר בספר שמואל ב יז' 29.

וּדְבַשׁ וְחֶמְאָה וְצֹאן וּשְׁפוֹת בָּקָר הִגִּישׁוּ לְדָוִד וְלָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ לֶאֱכוֹל; כִּי אָמְרוּ, הָעָם רָעֵב וְעָיֵף וְצָמֵא בַּמִּדְבָּר: