תשובה אחת
תלוי במוצר המזון ותלוי בתנאי אחזקתו.
ברוב המוצרים היצרנים לוקחים מרווח ביטחון, אמנם בעוד שחלק מהמוצרים יגרמו לקלקול קיבה (דוגמת גבינות), אחרים פשוט יהיו חסרי ערך תזונתי (כגון תוספי מזון).

מעבר לכך, חשוב לשמור על המזון בצורה נאותה. לחם שמקבל עובש טרם התאריך תפוגה - אינו כשיר לאכילה.
בעוד לחם שהוקפא מספר חודשים, יכול לשמש לאכילה גם הרבה מעבר לתאריך המצויין.
באותו הנושא: