2 תשובות
לא תמיד
לא תמיד אבל אם אוכלים זה עושה קלקול בטו /: