4 תשובות
אנשים, לפי הנצרות היא נוצריה איפה אתם נמצאים? ביהדות היא יהודיה.
לפי הנצרות את נוצריה יש לי נוצרים במשפחה ואם אמרו לי שלפי הנצרות האבא הוא הקובע של הדת
יהודיה
באותו הנושא: