תשובה אחת
כן אם היא יוצאת יומיות, אם לא היא תומכת לחימה. ותלוי איפה כדי לסווג את הרמה של תומך הלחימה (יש א+, א', ב')