5 תשובות
משעה 8 אני חושב מתחיל מלווה לילה עד שעה 6 בבוקר.
12
אנונימית
משעה 9 וחצי זה המחווה לילה ועד 6
המלווה*
וזה בדוק
באותו הנושא: