3 תשובות
מ 9 בערב עד 6 בבוקר עם מלווה.
שואל השאלה:
אז זה אומר שמותר לנהוג עד 21:00 לבד?
נכון