2 תשובות
מחר עדיין לא.
רק יום אחרי מה שכתוב בדף.
לא, יום אחרי.