תשובה אחת
בס"ד

אין שום בעיה לקחת אקמול וקל בטן אפילו יחד.

רפואה שלמה ושבת שלום רפאל
רפאל אלמקיאס מומחה סטיפס