תשובה אחת
אם אין הוראות הרופא בקשר לזה, תסתכלי על עלון המצורף ותתנהגי לפי הוראות היצרן.
ד"ר יעל טוקצ'ינסקי מומחית סטיפס