תשובה אחת
זה תלוי באיזה כדור..
יש כדור לפני אוכל ישכדור אחרי אוכל יש ביחד..
כל אחד יש לו השפעות אחרות..
באותו הנושא: