תשובה אחת
לצערנו לא.
עובד זכאי לקבל דמי הבראה רק לאחר השלמת שנת עבודה ראשונה במקום עבודתו ובשום מקרה לא פחות ממנה.

ראה קישור מצורף על אודות דמי הבראה וזכאות להם.
מערכת סטיפס
באותו הנושא: