4 תשובות
סקאז'י מני יאסלה נה פוניל - תגיד לי אם אל הבנת
קאק דילה - מה שלומך
סקאז׳י מנה יאסלי תי נה פונל
קאק דילה
- סקאז'י מינה איסלי טי ני פונלה
- קאק דילה?
(פונלה זה לבת)