6 תשובות
12 בראשון, 16 בשני
אתה צריך גם דרך?
עושים 28 לחלק ל 7 (שזה 4)
אז ביום הראשון 4*4
וביום השני 3*4
שואל השאלה:
כן צריך גם דרך תודה ענקית
אנונימי
אז זה מה שהשניה רשמה..
שואל השאלה:
רגע תמיד אני אמור לחלק במספר הימני? כאילו.. למה במקרה הזה לא חילקתם ב3? השמאלי
אנונימית
עושים 28:7 כי 7 זה שני המספרים ביחד, יוצא 4 ואז מכפילים 4 ביום הראשון ובשני,..