3 תשובות
לא יותר מ3\4 לדעתי וגם תלוי ברמה של הצמחים שאת שמה