תשובה אחת
שיעברו לנוער העובד.
את יכולה להשתמש באגדות ילדים.. כל מה שעומד מאחוריהם.