תשובה אחת
את יכולה לעשות על סטנדרטים של יופי, אוטיזם, חרם
באותו הנושא: