8 תשובות
קצת חלבונים לפני,
וקצת חלבונים אחרי...
אם זה כדי לבנות שרירים עדיף לפני (כמה שעות לפני)...
שיהיה להם (לשרירים) עם מה להיבנות.

מקווה שעזרתי,
פה בשבילך:)
אחרי.
אחרי, כי אם תאכל לפני האוכל יכול לעשות לך בחילה ואתה תקיא
Aro
וגם בגלל שאחרי ריצה זה נותן חומרים שבונים שרירים
אחרי... שלא תקיא או משהו