4 תשובות
80 בערך..
780 אם זה יחסי ואם לא אז 75 ועשר דקות
77.5 אבל אני לא בטוחה