10 תשובות
20 בערך
בסביבות ה15-20 לא יותר
20 זה סבבה
30 בהתחלה....אם הם ירצו להוריד אז ל25/20
20 30 אף אחד לא יקח אותך ואת גם בת 12!
כשתגדלי להיות בת 14או 13 לפחות תעלי ל20
20-30 שקל