2 תשובות
כן, אחר כך תגידי להם שלקחת
כן זה בסדר גמור רק תגידי להם כי זה בכל זאת שלהם