2 תשובות
זפפ זפפ
גם מסע של אלפיי קילומטרים מתחיל בצעד אחד