3 תשובות
אנחנו עשינו ׳כל האחד והשאיפות שלו׳ ותמונה של חייזר מעשן נרגילה (;
זה מה שמצאתי אל תאשימי אותי P: