4 תשובות
באיזה מגמה\ כיתה את? עיונית? מחוננים? מדעית? נחשון? אומץ?
"הייתי שפוי היית נורמלי הגעתי לי' 1 תראו מה קרה לי!
"ט"
זה לא שם זה מותג.
אמרו לנו לא להביא דברי ערך ובכול זאת באנו