תשובה אחת
גיל תורם פוטנציאלי כזה צריך לנוע בין 18 ל - 45 שנים, ומצבו הבריאותי חייב להיות תקין. עלות בדיקת סיווג רקמות התחלתית זו הינה 250 ש"ח, והיא ממומנת ע"י "עזר מציון" באמצעות תרומות פרטיות
Aro