6 תשובות
17 לדעתי
אנונימי
17 מינימום
17 עם אישור הורים
18 כבר בלי
מגיל 17 מותר.
מגיל 17 רק עם אישור הורים מגיל 18 כולם
מגיל 17
לפעמים הם באים גם לתיכונים ומציעים לבני נוער לתרום דם