5 תשובות
אין לזה נוסחה
אנונימי
math>\lim_ (x \to x_0) \frac (\sin x - \sin x_0) (x - x_0) = \lim_ (x \to x_0) \frac ( 2 \cos\left ( (x + x_0 \over 2)\right) \sin\left ( (x - x_0 \over 2)\right) \;) (x - x_0) = \lim_ (x \to x_0)\frac (\sin\left ( (x - x_0 \over 2)\right) \;) (\frac (x - x_0) (2) )\cdot\cos\left ( (x + x_0 \over
שואל השאלה:
?
אנונימי
אין לזה נוסחה.
שואל השאלה:
אז איך עושים את זה?
אנונימי
line:445
באותו הנושא: