2 תשובות
אחד שמפרסם ומביא פדבקים חיובים על מקום מסויים
יחצן - ראשי תיבות של יחסי ציבור. איש יחסי ציבור של מועדון או הפקה והוא מפרסם משווק את האירוע.