3 תשובות
אני הייתי, יש לי חברים שמיחצנים כרגע...
הולכים המון למסיבות, מפתחים קשרים, ומשם הכול זורם
פונים לערס השכבתי המארגן כביכול ומבקשים לייחצן