4 תשובות
מישהו שמפרסם מסיבות.
מפיץ, אומר זמן, מקום, תאריך...
לפרסם את המסיבה..
לפרסם את המסיבה כדי שיגיעו אנשים ולקבל על זה תשלום.