2 תשובות
אם יש לך אייפון את פשוט צריכה לגלגל את השיחות למעל הזה של החיפוש
מתחת לשיחה הכי אחרונה יהיה לך כניסה לארכיון